Hvar Beach House

autor: Berislav Biondić, dipl.ing.arh.
suradnica: Rea Vidović, dipl.ing.arh.
3D vizualizacija: Robert Bodiš, dipl.ing.arh.
program: kuća na plaži za odmor
status: građevinska dozvola
godina projekta: 2019./2020.
lokacija: Hvar
površina: 250 m2