Adris Office Building

architect: Berislav Biondic, mag.ing.arch.

project cooperation:
Robert Bodis, mag.ing.arch.
Tomislav Baricevic, mag.ing.arch.

consultant:
Dragica Bobinec Naprta, mag.ing.arch.
fire protection

program: office building
status: competition project
year: 2007.
location: Zagreb
area: 20700 m2 brutto

Izmještanje postojeće benzinske postaje na južnom dijelu područja obuhvata natječajnog programa nije bilo moguće. Zahtijevalo se 11 700 m² brutto nadzemne površine s maksimalno 9 etaža. Zona izgradnje je uključivala zabat susjedne zgrade na zapadu, ali ne i zabat tvornice duhana. Dakle, nastavljanje konkavnog niza zgrada u Jagićevoj nije bilo moguće, kao niti klasično zatvaranje bloka pa sam se odlučio za potpuno drugačiji pristup. Rješenje pretpostavlja rekonstrukciju neoromaničke zgrade i novu interpolaciju, s poštivanjem zadanih vrijednosti, industrijske arhitekture kraja 19. stoljeća te graditeljske cjeline, zagrebačkog donjogradskog bloka, u skladu s mogućnostima projektnog zadatka. Nova zgrada je postavljena kao naglasak, znak u prostoru. Svojom apstraktnom formom i neutralnom fasadom ne umanjuje postojeće nego ga naglašava, kako susjednu građevinu tako i graditeljsku cjelinu. Zgrada pokazuje da je tu, ali da je nema.

“Metodom maksimalne minimalizacije ovaj rad uspijeva ponuditi jednostavna a prihvatljiva rješenja većeg dijela problema postavljenih zadatkom. To se odnosi na osebujan urbanistički pristup, na odnos prema postojećem objektu ostvaren velikim međuprostorima i neutralnim dizajnom fasade, na znakovitost forme velike izražajne snage i na koncepciju tipične etaže…”