Tobacco Factory

architect: Berislav Biondic
program: reconstruction
status: conceptual design
year: 2006.
location: Zagreb
area: 9492 m2

Kraljevska tvornica duhana izgrađena je na bivšoj Ciglani od 1880. do 1881. Projektom dogradnje 1961. – 1971. zatvaranje bloka nije postignuto nastavljanjem niza građevina i spajanjem na zabat susjedne zgrade nego dogradnjom na pročelja tvornice duhana. Na taj način je uništena lijeva polovica južnog pročelja i desna polovica zapadnog pročelja. Promijenjen je i veći dio unutrašnjosti zgrade. Na temelju detaljnoga snimka pročelja i fotogrametrije, nacrta izvorne tvornice duhana iz Arhiva grada Zagreba te snimka postojećeg stanja izrađena je 2d i 3d rekonstrukcija tvornice duhana. Radi se zapravo o rekosntrukciji – faksimilu, tj. vraćanju tvornice u izvorno stanje na temelju nacrta i fotografija izvorne zgrade.