ARS ET VIRTUS: Hrvatska – Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine

  • Home
  • /Arhitektura
  • /ARS ET VIRTUS: Hrvatska – Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine

ARS ET VIRTUS
Hrvatska – Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine

zajednički projekt Mađarskog nacionalnog muzeja (Budimpešta) i Galerije Klovićevi dvori (Zagreb)
lokacija: Hungarian National Museum, Budapest
likovni postav: Berislav Biondić, dipl.ing.arh.

fotografija: Mađarski nacionalni muzej / Galerija Klovićevi dvori
program: međunarodna izložba

realizacija: 2021
godina projekta: 2020/2021
površina: 1000 m2
HRT TV reportaža