Dječja igraonica

autor: Berislav Biondić, dipl.ing.arh.
program: igraonica
status: idejni projekt
godina projekta: 2013.
lokacija: Rijeka
površina: 45 m2