Gradski stadion Lapad

autori: Berislav Biondić, dipl.ing.arh., Robert Bodiš, dipl.ing.arh., Tomislav Baričević, dipl.ing.arh.

konzultanti:
Dragica Bobinec Naprta, dipl.ing.arh.
protupožarna zaštita

program: sport, poslovni sadržaji, stanovanje
status: natječajni projekt
godina: 2009.
lokacija: Dubrovnik
površina: 50866 m2

Novi stadion u Dubrovniku konceptualno je sačinjen od dva dijela – lebdeće platforme gdje se nalaze poslovni postori te transparentnog i reflektirajućeg dijela koji je ovojnica tribina i igrališta. Materijal za ovojnicu je etilen-tetrafluoretilen (ETFE), oblikovan u jastuke ispunjene zrakom, postavljene na konstrukciju od čelične rešetke. Sama ovojnica je plavičaste boje i blagih linija čime se evociraju linije morskih valova. Ovojnica okružuje igralište sa svih strana, a njezina visina prilagođena je istovremeno unutrašnjim – visina tribina, kao i vanjskim uvjetima – sa zapadne strane se visinom podudara s postojećim neboderima, dok se s istoka „ispuhuje“ i spušta na razinu obiteljskih kuća u okruženju. Lebdeća platforma, iz perspekitve pješaka djeluje kao postament za ovojnicu te na mjestu gdje se umrežuje s prilaznim rampama koje se uzdižu prema tribinama i amfiteatralnim spuštanjem trgovačkom centru, nalazi se glavni urbanistički akcent prostora. Rampe su glavni pješački prilaz i vode do ulaza na stadion a zajedno s amfiteatralnim dijelom ispod čine sveobuhvatan javni prostor te njegovom korisniku nude mogućnost korištenja čitavog „predvorja“ stadiona u sve tri dimenzije. Takva trodimenzionalnost je logičan nastavak složenosti konfiguracije terena i ona se iščitava kroz gotovo sve segmente projekta – od garaža, trgovačko-poslovnih do stambenih dijelova.