Tune into a New Era

autor: Berislav Biondić, dipl.ing.arh.
projektni tim: Robert Bodiš, Danijel Milčić, Mario B.
program: arhitektura, urbanizam, pejsažna arhitektura
status: projekt, lokacijska dozvola
godina projekta: 2019./2020.
lokacija: Hrvatska
površina: 1.500 m2